THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ, MUA SẮM
Mua sắm tài sản

SỞ GTVT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PTGTVT

 

         Số:   194A /TB.7201S                                   

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       

                 Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mua sắm tài sản cạnh tranh

 

 


Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Địa chỉ: 47B  đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643.626299; Fax: 0643 580675;

 

Xin thông báo Trung tâm có nhu cầu mua sắm bộ máy kiểm tra khí xả động cơ xăng trang bị cho dây chuyền kiểm định.

 

1/ Bộ máy kim tra khí x động cơ xăng

    Model: MGT5 "stand alone"

    Xuất x: Maha/Đức

Bao gồm:

-           Máy MGT5 cơ bản kết ni vi máy tính thông qua cng USB hin th kết qu và quy trình kim tra trên màn hình máy tính.

-           Đầu ly mu dài 400mm và ng ly mu dài 8 m và các bu lc đi kèm.

-           Module đo tc độ vòng quay động cơ.

-           Cảm biến đo tc độ vòng quay động cơ kiểu cm ng (kp bugi).

-           Cảm biến đo nhit độ du động cơ xăng.

-           Bộ đo tc độ vòng quay kiu rung dùng cho động cơ xăng.

-           Bảo hành chính hãng sản xuất.

 

Trung tâm, thông báo tới các Tổ chức, cá nhân có năng lực cung cấp, chào giá cho Trung tâm trước ngày 10/05/2017.

 

 (mọi chi tiết xin liên hệ cô Minh 064.3565676 hoặc 0978705545)

 

Nơi nhận:

-    Các nhà cung cấp;

-    Báo BRVT (để đăng tin);

-    Web Trung tâm;

-    Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Hoàng Văn Sỹ

                                                                                             

 

Đấu giá tài sản (28/4/2017)