CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

            Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm định, đáp ứng một cách tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng, luôn duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới tại Trung tâm để phục vụ các tổ chức, công dân trên địa bàn với mức độ tốt nhất (nhanh chóng, chính xác, kịp thời và chất lượng).

            Tăng cường đầu tư, duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị kiểm định bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái ổn định phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm định.

Thường xuyên áp dụng những thành tựu tiên tiến nhằm tạo ra những dịch vụ có chất lượng cao làm hài lòng các tổ chức, công dân.

          Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ CB,VC-LĐ có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ  năng giao tiếp văn minh, chuyên nghiệp và có  phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ.