HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu

CHUYÊN ĐỀ 1

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

 

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đặc biệt làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nội dung quan trọng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008, đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xả hội năm 2008.

Chuyên đề này cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, phục vụ cho việc học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng, trong xã hội hiện nay.

A.      TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TIẾT KIỆM VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

I -       TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TIẾT KIỆM VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

1.       Tiết kiệm là gì?

-    Theo Hồ Chí Minh tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”.

-    Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà những việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng.

-    Tiết kiệm là tích cực. “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”.

2.       Vì sao phái tiết kiệm?

-    Để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc

-    Để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. Điều này càng quan trọng khi nước ta là nước dân chủ nhân dân, không thể tích lũy vốn theo kiểu thực dân, đế quốc bằng cách cướp bóc thuộc địa, bóc lột công nhân, nông dân, vay nợ nước ngoài…

-    Để nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, hậu quả của 80 năm đô hộ, vơ vét của đế quốc Pháp rồi đến phátxít Nhật.

3.       Nội dung của tiết kiệm

-    Tiết kiệm sức lao động. Tức là phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động, “1 người làm bằng 2,3 người”.

-    Tiết kiệm thời giờ. Bác nói “Thời giờ tức là tiền bạc” “Một tấc bóng là một thước vàng”. “Ai đưa vàng bạc vứt đi là người điên rồ. thì ai đưa thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Tiết kiệm thời giờ của mình và tiết kiệm thời giờ của người khác.

-    Tiết kiệm tiền của. Phải tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình. Việc này liên quan đến tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ.

4.       Ai cần phải tiết kiệm.

-    Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. Trước hết là các cơ quan, bộ đội, các xí nghiệp.

-    Nội dung tiết kiệm phải cụ thể, thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình. Bộ đội, chiến sỹ phải tiết kiệm đạn, quân nhu, chiến lợi phẩm…; cán bộ cơ quan hành chính thì tiết kiệm thời gian, giấy mực…; cán bộ tư pháp tiết kiệm thời giờ cho dân khi triển khai nhanh công việc…

II -     TẤM GƯƠNG MẪU MỰC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

1.       Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân

-    Ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay lao động, anh Ba, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã tranh thủ thời gian để đi được nhiều nơi, học tập đựơc nhiều điều, tìm con đường cứu nước. Người đã làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt động cách mạng. Tiền tiết kiệm được Người dùng cho hoạt động của tổ chức, đoàn thể.

-    Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, dù trong chiến tranh ở chiến khu hay trong hoà bình tại thủ đô Hà Nội, Người vẫn sống giản dị, tiết kiệm như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.

2.       Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn tiết kiệm tiền của, thời gian của cán bộ, nhân dân

-    Cả cụôc đời Bác sống giản dị, tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó, từ những việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần, đi đôi dép lốp đã cũ, mặc chiếc áo đã sờn cổ…, đến chiếc ôtô, ngôi nhà sàn…

-    Để tiết kiện thời gian của cán bộ nhân dân, Người chủ động đến dự lớp học, thăm cán bộ, nhân dân, chiến sỹ. Những câu chuyện cảm động như Bác đội mưa đến dự Hội nghị đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi; Bác chủ động đến chúcTết cán bộ Hà Nội khi đoàn đang chuẩn bị đến chúc Tết Bác nhưng chưa đi được vì gặp cơn mưa bất chợt…

Câu chuyện: Thời gian quý báu lắm

Từ đôi dép đến chiếc ôtô

3.       Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ, Đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm

-    Bác viết nhiều tài liệu để giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm. Người kêu gọi trong mọi hành động. mọi lĩnh vực và mỗi người đều phải tiết kiệm.

-    Người đặc biệt yêu cầu phải triệt để tiết kiệm của công, của dân, của nước vì đó là mồ hôi của dân, xương máu của bộ đội, chiến sĩ…

-    Người yêu cầu phải tiết kiệm thời gian, giảm họp hành, tổ chức họp phải đúng giờ. Những câu chuyện kể về lời nhắc nhở của Bác đối với một vị tướng chủ trì hội nghị đến chậm 5 phút, phải “nhân 5 phút đến chậm đó đối với 500 người chờ đợi”.

4.       Tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân

-    Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiệm để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người nói tiết kiệm là yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

-    Về phần mình, Người tiết kiệm để giành cho nhân dân. Người gương mẫu mỗi tuần nhịn ăn 1 bữa để giành gạo cho dân đang đói; dùng tiền tiết kiệm được của riêng mình để giành tặng bộ đội. Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, Bác yêu cầu thư ký rút tiền tiết kiệm của Bác (trị giá khoảng 60 cây vàng) để mua nước ngọt gửi cho bộ đội trực chiến trên các chiến trường miền Bắc.

-    Hồ Chí Minh không muốn vì mình mà nhân dân lãng phí tiền bạc, thời gian. Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, người dặn: “Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức phúng biếu linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”

-    Tấm gương đạo đức sống trong sạch, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được báo chí nước ngoài nhiều lần nhắc đến. Nhà báo Mỹ Đavít Hanbơcstơn viết: Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này – hơi giống Găngdi, hơi giống Lênin, hoàn toàn giống Việt Nam…Ông là người Việt Nam lịch sự, khiêm tốn, nói năng hoà nhã, không màng địa vị, luôn luôn mặc quần áo giản dị nhất, một phong cách mà phương tây coi là “thiếu nghi thức quyền lực”, “không theo thời trang”…cho đến ngày nay họ nhận thấy chính cái tính giản dị ấy, cái khả năng hoà mình vào nhân dân ấy là cơ sở cho sự thành công của ông…”

B.      TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

I -       TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

 Hồ Chí Minh đề xuất phong trào “3 xây, 3 chống”, viết nhiều sách về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong đó Người nêu rõ khái niệm và các biểu hiện của chúng.

1.       Tham ô

-    Tham ô theo cách của Hồ Chí Minh, “là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội”.

+ Đối với cán bộ, tham ô là “Ăn cắp của công làm của tư

Đục khoét của nhân dân

Ăn bớt của bộ đội.

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình…”

Đối với nhân dân, tham ô là ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế.

-    Nguyên nhân chủ quan của người tham ô là

Thiếu lương tâm. “Cán bộ cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền hay thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư””.

+ Kém lòng trách nhiệm. Đứng núi này trông núi nọ, làm việc chậm chạp, không hoàn thành nhiệm vụ là ăn cắp thời giờ của Chính phủ, của nhân dân”.

2.       Lãng phí

Theo Hồ Chủ tịch, lãng phí có nội dung sau:

-    Lãng phí sức lao động: việc gì ít người làm cũng được mà vẫn dùng nhiều người. Do tính toán không cẩn thận điều động hàng trăm người đến đến công trường nhưng chưa có việc làm hay nhiều người làm việc ít. Bố trí nhân sự không đúng, “người quản lý quá nhiều, người trực tiếp sản xuất quá ít”…

-    Lãng phí thì giờ: việc gì có thể làm trong một ngày, một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày.

-    Lãng phí tiền của của Nhà nước, cơ quan và bản thân mình. Cụ thể là:

+  “Ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước”, sử dụng vật liệu một cách phí phạm.

Trong hoạt động của mình làm cản trở cho sản xuất. Ví dụ như Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất; cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn. “Làm một cái nhà không hợp thức, làm xong rồi phải phá đi làm lại”.

+  Lãng phí là tiêu xài không hợp lý. Bộ đội không biết quý trọng, giữ gìn quân trang, quân dụng. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để đám cưới, đám ma.

-    Lãng phí là mắc phải bệnh “Phô trương hình thức” gây tốn kém không cần thiết.

-    Lãng phí có khi còn hại nhiều hơn tham ô vì “lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng lại rất tai hại cho cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi còn tai hại hơn tham ô”.

3.       Bệnh quan liêu

Quan liêu theo chủ tịch Hồ Chí Minh  là “xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng”. Bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác nhau.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, bệnh quan liêu thể hiện qua 3 mối quan hệ sau:

-    Đối với người: “chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền, không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Không biết làm cho dân chúng tự giác và tự động.

-    Đối vớicông việc: Chỉ chú trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không đi sâu vào vấn đề. “Chỉ biết khi hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn

-    Đối với mình:

+ Là chậm chạp, làm cho qua chuyện. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí.

+ Nói một đường, làm một nẻo. Tham ô, hủ hóa

+ Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng” còn thực tế chỉ thì “chỉ biết ăn sang, mặc diện; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình”.

+ Làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với lợi ích quần chúng, trái với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ.

-    Hậu quả của bệnh quan liêu: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “bệnh quan liêu, mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc”, “thành thử có mắt mà không thông suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ lãng phí”.

-    Nguyên nhân của bệnh quan liêu: do “xa dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không yêu thương nhân dân”.

4.       Tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu

a)       Tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.

-    Theo Hồ Chí Minh, đây là “kẻ thù khá nguy hiểm”, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta

b)       Tham ô, lãng phí, quan liêu làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà; hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

c)       Muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí nuôi dưỡng cho tham ô, lãng phí nảy nở. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu.

5.       Ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu

a)       Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng

-    Tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ. Muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ.

-    Chống tham ô, lãng phí, quan liêu để xây dựng đội ngũ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ ta tiến bộ.

Hồ Chí Minh phân tích, có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành, hăng hái, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có nhiều quyền hạn trong tay thì đâm kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng. “Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng”, “giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng”.

-    Theo Bác chúng ta làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới. Đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm liêm chính. Cho nên phải tẩy sạch cho hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

b)       Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ

-    Tất cả mọi người, từ bộ đội đến đồng bào ủng hộ Chính phủ, Đoàn thể để kháng chiến kiến quốc là một hình thức dân chủ tập trung. Không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu, hách dịch với người khác.

-    Cán bộ được giao quyền điều khiển bộ đội, chăm nom chiến sĩ và đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ, có quyền chỉ trích những những cán bộ nào không làm tròn nhiệm vụ đó. Vì vậy chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng tổ chức, đoàn thể vững mạnh.

-    Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. “Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”.

-    Phải thực hành dân chủ để động viên được quần chúng tham gia và nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. “Tham ô, lãng phí, quan liêu là “một thứ giặc trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng.

c)       Chống tham ô, lãng phí quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch

-    Thắng lợi trong cuộc chiến chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng suất hơn nữa.

-    Giúp cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, để nâng cao đời sống nhân dân.

-    Giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân

-    Giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào.

II -     NHỮNG BIỆN PHÁP CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

1.       Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải tạo nhận thức chung và quyết tâm chống tham ô, lãng phí, quan liêu; coi chống tham ô, lãng phí, quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận

-    Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, phải có lãnh đạo và trung kiên.

-    Đây là cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu.

-    Phải kết hợp giữa xây và chống. Có thể ví xây và chống như hai bánh xe vững chắc. Chống triệt để bảo đảm cho công việc xây thành công. Xây phát triển mạnh mẽ thì đối tượng chống sẽ được xoá bỏ tận gốc.

-    Phải đồng tâm nhất trí, mạnh bạo xung phong, huy động được sự tham gia của nhân dân.

+  Nhân dân và báo trí rất quan trọng. Báo chí phải nêu những việc kiểu mẫu, đăng những lời phê bình của quần chúng; làm cho mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí, quan liêu là tội ác. Và những ai, những cơ quan nào được nhân dân và báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước nhân dân trên báo chí.

+  Các ban Thanh tra phải chú ý kiểm tra chống lãng phí, tham ô, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Làm nghiêm chỉnh, kịp thời trong công tác xét các vụ khiếu nại, tố giác.

-    Phải làm thường xuyên nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

-    Phải công khai, dân chủ, minh bạch. Trong kiểm thảo thực hiện nguyên tắc:

+  Cán bộ, đảng viên ở vị trí càng cao thì càng phải giữ đúng kỉ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ, mạnh dạn, thật thà tự kiểm thảo.

+  Thật thà báo cáo tình hình của đơn vị mình cho mọi người trong toàn đơn vị, toàn ngành biết rõ.

+  Phải kiên quyết “nhổ cỏ”. Nắm vững trọng điểm, làm từng bước, từ cấp trên đến cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ.

+  Trong phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng phạt là phụ.

+  Có khen thưởng, có kỷ luật - thưởng phạt nghiêm minh (cả người ngăn cản, đe doạ những người kiểm thảo mình; người thấy tội không nêu ra cũng có tội).

+  Coi trọng tự phê bình và phê bình, chống thói “cả vú lấp miệng em”, ngăn cản quần chúng phê bình.

+  Nhận thức đúng chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính.

2.       Giải pháp chống bệnh quan liêu

Theo Hồ Chí Minh, có một nguyên tắc là “Theo đúng đường lối nhân dân” và thực hiện 6 điều là:

-    Đặt lợi ích nhân dân là trên hết.

-    Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

-    Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ.

-    Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình.

-    Sẵn sàng học hỏi nhân dân.

-    Tự mình làm gương mẫu cần kiệm, liêm chính để nhân dân noi theo

3.       Các bước tiến hành chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong một cơ quan, đơn vị

Hồ Chí Minh yêu cầu chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải được tiến hành trước hết và trực tiếp ở cơ sở, cơ quan, đơn vị. Trong tác phẩmThực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Hồ Chí Minh nêu cách thức tổ chức như sau:

Bước đầu là  đánh thông tư tưởng

Nhiệm vụ của bước này là tổ chức họp cơ quan, đơn vị (khai hội để giải thích cho mọi người hiểu:

 -   Tham ô, lãng phí, quan liêu có hại cho dân, cho nước như thế nào? Vì sao phải chống những nạn ấy?

 -   Khắc phục những ý nghĩ sai lầm, như: Tham ô là có tội, song “lãng phí chỉ là một khuyết điểm”, “những người có công với cách mạng nếu có tham ô, lãng phí chút đỉnh, cũng nên tha thứ cho họ”, nước ta nghèo, “không có gì mà tiết kiệm”, “cơ quan ta không có gì mà lãng phí”; “không phải cơ quan kinh tế tài chính thì không có gì mà tham ô, lãng phí”.

 -   Để giải quyết những lo ngại không đúng như: “Một sự nhịn, chín sự lành”, “Kiểm thảo lẫn nhau làm gì”, “Tự nhận sai lầm của mình sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt, .v.v.; “chỉ trích lỗi của người khác sẽ mất đoàn kết”; “Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không tham ô, lãng phí thì thôi”; “nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù...”

Bước thứ hai: Chia từng tiểu tổ để nghiên cứu những tài liệu và kiểm thảo:

 -   Nghiên cứu tài liệu:

   + Những lời dạy của Lênin, Xtalin ...nói về tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

   + Tài liệu của Đảng lao động, chính sách của Đảng và của Chính phủ.

   + Các tài liệu nói về cần, kiệm, liêm, chính, sửa đổi lề lối làm việc.

 -   Kiểm thảo

   + Vừa nghiên cứu tài liệu, vừa thật thà tự kiểm thảo và giúp đỡ nhau kiểm thảo.

Mở rộng dân chủ trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên xuống và từ dưới lên.

Bác viết tự kiểm thảo và kiểm thảo người khác phải thật thà, phải dựa vào sự thực, phải đào tận gốc rễ những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ, che dấu. Không nên “ít thít ra nhiều”, càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc cũ quên việc mới”.

   + Vừa nêu rõ khuyết điểm, vừa phân tích tư tưởng.

   +  Vừa chỉ ra khuyết điểm, vừa khen ngợi ưu điểm...

Bước thứ ba: Đơn vị, cơ quan triển khai thực hiện

 -   Khen ngợi những người đã thành thật tự kiểm thảo

 -   Đặt chương trình chung cho đơn vị

 -   Bầu cử ban lãnh đạo phong trào...

 C.      TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

1.  Động viên toàn bộ hệ thống chính trị, tất cả cán bộ, Đảng viên, công chức ở cơ sở tham gia học tập chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thống nhất cao về nhận thức ở tất cả các ngành, các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và các năm tiếp theo.

2. Gắn với nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực; thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 3 khóa X, các giải pháp cấp bách chống lạm phát của Chính phủ.

3.  Động viên, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia, giúp đỡ, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

4.  Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và toàn thể mọi người dân quán triệt nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức Hồ Chí Minh "nói đi đôi với làm", phải "nêu gương" về đạo đức. Trước hết các đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo phải nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

5.  Mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp phải đặt những mục tiêu phấn đấu cụ thể. Căn cứ chỉ tiêu đó, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh./.