THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Trường hợp kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn không quá 15 ngày

Thực hiện việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho chủ phương tiện, lái xe khi đưa xe đi kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 5405/ĐKVN-VAR ngày 24/12/2015  như sau:

          “ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT: Xe cơ giới chưa có đủ giấy tờ cần thiết, có nhu cầu kiểm định thì các Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định (không phải xuất trình, nộp các giấy tờ quy định tại Điều 5 của Thông tư 70/2015/TT-BGTVT), nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định (đối với xe cơ giới được phép tham gia giao thông đường bộ)  có thời hạn không quá 15 ngày