XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
139/2018/NÐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
2
42/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm 30/07/2018 15/10/2018
3
51/2016/TT-BGTVT THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 30/12/2016 15/03/2017
4
238/2016/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định về giá dịch vụ kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 11/11/2016 01/01/2017
5
293/2016/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ 15/11/2016 01/01/2017
6
199/2016/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 08/11/2016 01/01/2017
7
237/2016/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa 11/11/2016 01/01/2017
8
QCVN 09:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô 31/12/2015 01/07/2016
9
QCVN 10:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe khách thành phố 31/12/2015 01/07/2016
10
QCVN 11:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Rơ Moóc và Sơmi Rơ Moóc 31/12/2015 01/07/2016
11
89/2015/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng 31/12/2015 01/07/2016
12
63/2016/NÐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định vè điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 01/07/2016 01/07/2016
13
70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2015 01/01/2016
14
46/2015/TT-BGTVT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ 07/09/2015 01/12/2015
15
4703/BGTVT-KHCN Về việc: Tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô. 15/04/2015 01/07/2015
16
8359/BGTVT-VT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô. 10/07/2014 01/07/2015
17
86/2014/TT-BGTVT THÔNG TƯ Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và nguwofi điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế 31/12/2014 15/03/2015
18
85/2014/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 31/12/2014 10/03/2015
19
86/2014/NÐ-CP KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 10/09/2014 01/12/2014
20
16/2014/TT-BGTVT Thông tư Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ 13/05/2014 01/07/2014
123