THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Các nội dung liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới


1. Địa điểm kiểm định, lập Hồ sơ phương tiện

- Xe cơ giới được lập Hồ sơ phương tiện, kiểm định tại bất kỳ Đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước. 

- Chủ phương tiện chỉ được lập Hồ sơ phương tiện một lần (nếu đạt). Hồ sơ phương tiện được lưu giữ tại Đơn vị đăng kiểm lập Hồ sơ phương tiện trong suốt quá trình sử dụng của xe cơ giới.

 

2. Các giấy tờ khi vào kiểm định

 

2.1. Bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.


2.2. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện (đối với phương tiện kiểm tra lập Hồ sơ phương tiện) gồm một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước;

- Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá.

- Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; 

- Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.


2.3 Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).


2.4 Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


2.5 Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.


3. Trách nhiệm của chủ xe, lái xe (theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT)

     Ngoài việc thực hiện các nội dung trong Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT; chủ xe còn có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây:


3.1 Không được thuê, mượn tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; làm giả, tẩy xoá, sửa đổi các nội dung của chứng chỉ kiểm định, Tem kiểm định.


3.2 Cung cấp chính xác các thông tin cần thiết có liên quan tới nội dung kiểm định, nội dung quản lý hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các Đơn vị đăng kiểm.


3.3 Bảo quản Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.


3.4 Nộp lại Giấy chứng nhận và Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của Đơn vị đăng kiểm.


 

 

               CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM