THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao quyền tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư cho Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-SGTVT ngày 31/3/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải năm 2021;

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải  Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển 6 vị trí:  Đăng kiểm viên xe cơ giới

* Tiêu chuẩn:

- Giới tính: Nam, nữ.

- Tuổi đời: dưới 40.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí động lực, cơ khí ô tô, kỹ thuật công nghệ ô tô... (Cơ khí phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; trong chương trình đào tạo phải có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô, kết cấu tính toán ô tô, bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, động cơ đốt trong và điện ô tô.)

- Ngoại ngữ: Trình độ A1 hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Tối thiểu Trình độ A.

- Giấy phép lái xe: Tối thiểu Hạng B2

* Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

- Có kiến thức về quản trị mạng.

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2021 đến 29/4/2021.

* Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

                                   Địa chỉ: Số 47B, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.  

 Nơi nhận:

- Sở GTVT (để báo cáo)

- Báo BR-VT (đăng tuyển dụng);

- Website: dangkiemvungtau.com.vn

- Lưu VT, TC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

                            Hoàng Văn Sỹ

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (11/4/2016)