THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Thực hiện lộ trình kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe cơ giới

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:


            Tại Điều 14 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định thiết bị giám sát hành trình của xe như sau:

            1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.


            2. Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:

           a) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

           b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.

            3. Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau đây:

            a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;


            b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;


            c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;


            d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;


            đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”


            Như vậy, từ ngày 01/01/2016, bên cạnh việc kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ôtô kinh doanh vận tải như trước đây, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bà Rịa-Vũng tàu sẽ thực hiện kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hoá có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên.


            Chủ xe cơ giới phải cung cấp thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ Website quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình để Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện kiểm tra theo đúng quy định hiện hành./.