TIN TỨC TRONG NGÀNH
Đảm bảo trật tự ATGT và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Văn bản số 4747/BGTVT-VT ngày 26/ 04/ 2014 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm giao thông vận tải.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đang chỉ đạo quyết liệt lực lượng đăng kiểm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, kiên quyết ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện lọt qua khâu đăng kiểm để tham gia giao thông, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, cán bộ, đăng kiểm viên ở một số địa phương khi thực hiện đúng quy định đã bị nhiều đối tượng đe dọa, gây sức ép. Nghiêm trọng hơn, vào ngày 25/4/2014, một cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm 5005V đã bị một nhóm đối tượng hành hung (Bài báo “Một đăng kiểm viên bị đánh hội đồng” -Báo Giao thông ngày 25/4/2014). Từ những hiện tượng trên cho thấy cần phải có những biện pháp cần thiết để bảo vệ đội ngũ cán bộ đăng kiểm nói chung và đặc biệt là cán bộ đăng kiểm cương quyết nói không với tiêu cực.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số giải pháp cấp bách sau:

Thứ nhất, công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện tăng cường tuần tra tại khu vực các Trạm đăng kiểm đóng trên địa bàn; cử cán bộ trực tiếp làm việc với các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn để có phương án bảo vệ an ninh, trật tự tại các Trung tâm đăng kiểm và sự an toàn của các cán bộ làm việc tại Trung tâm đăng kiểm.

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền vân động các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, lái xe, các tổ chức, cá nhân liên quan tới thiết kế, chế tạo phương tiện vận tải thực hiện và chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện và trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 


Người viết : Theo Bo GTVT Online