TIN TỨC TRONG NGÀNH
Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe máy

Ngoài ra, theo đề án, từ năm 2011, sẽ tiến hành kiểm tra khí thải tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nam Định, Biên Hoà (Đồng Nai), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng) và từ năm 2015, sẽ xem xét áp dụng ở các địa phương khác. Sẽ hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe máy với ít nhất 100 cơ sở tại TP Hà Nội và 150 cơ sở tại TPHCM; đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ.

Đề án đưa ra bốn giải pháp thực hiện như sau: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động bằng các hình thức phù hợp về tác hại của khí thải xe môtô, xe gắn máy và lợi ích của việc bảo dưỡng, sửa chữa định kì và của việc sử dụng nhiên liệu sạch; thực hiện việc kiểm định, kiểm soát khí thải thường xuyên, liên tục; từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy chủ yếu dựa trên hệ thống các Trung tâm Đăng kiểm ô tô đang lưu hành và các Đại lý được ủy quyền chính thức của các Công ty sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; có cơ chế tài chính huy động nguồn lực đầu tư. Để thực hiện các nhiệm vụ, nội dung Đề án, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về nguyên tắc 06 dự án thành phần, tổng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện dự kiến là 250 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thành lập Ban Điều hành Đề án do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban; xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông…Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.