TIN TỨC TRONG NGÀNH
120.000 ôtô hết niên hạn vẫn đang lưu hành

Riêng trong năm 2014, có 16.488 xe cơ giới các loại hết niên hạn sử dụng, còn nhiều phương tiện quá hạn kiểm định nhưng chưa đến kiểm định lại.

Theo ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vẫn đang hoạt động chui, trốn tránh cơ quan kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tuyến đường Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, ở những tuyến đường mà lực lượng tuần tra, kiểm soát còn mỏng, xe hết niên hạn thuộc tỉnh này nhưng lại hoạt động trên địa bàn của tỉnh khác.

Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất phương án đối với những xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định vẫn tiếp tục lưu hành cần phải thu hồi biển số và đăng ký xe, xử phạt hành chính.Bên cạnh đó, cần phát hiện những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tuyên truyền đến người dân không sử dụng xe hết niên hạn nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Trước mắt, từ ngày 20-30/4 tới đây, Cục Đăng kiểm đề xuất Ủy ban ATGT Quốc gia thành lập và chủ trì đoàn làm việc với UBND và Ban ATGT tại 2 tỉnh Gia Lai và Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, kiểm soát những xe hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định vẫn lưu hành.Các tỉnh thành phố còn lại triển khai thực hiện từ 10/5-10/6.

Phan Trang