TIN TỨC TRONG NGÀNH
Chiêu nạo lốp cũ thành lốp mới

Người nghĩ ra phương pháp này, ở nước ngoài, ghi lại cả video để giới thiệu "sáng kiến" biến lốp cũ thành lốp mới. Việc lột cao su ở rãnh và nạo cao su để tạo hoa lốp được thực hiện khá chuyên nghiệp, nhanh gọn. Kết quả là một chiếc lốp đã mòn, không còn độ ma sát và bám đường đủ tiêu chuẩn, sau đó biến thành một chiếc lốp có các rãnh và hoa lốp như mới.

Tuy nhiên, phương pháp này bị đánh giá là nguy hiểm bởi việc lột bỏ các lớp cao su sẽ khiến lốp dễ bị thủng và nổ khi đang chạy. Với một thiết bị quan trọng như lốp xe, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể dẫn tới những thay đổi lớn đối với đặc điểm và hiệu suất lốp. Việc làm như trên chỉ có thể do chính các hãng lốp thực hiện, với những thiết bị, chuyên gia và những mục đích sử dụng khác nhau.