TIN TỨC TRONG NGÀNH
Xử lý 7 cá nhân thuộc Trung tâm Đăng kiểm Thanh Hóa

Hội nghị tập trung bàn thảo những khó khăn, thuận lợi trong kiểm định xe cơ giới; đề ra những giải pháp khắc phục, chống tiêu cực và nâng cao tính đồng bộ giữa cơ sở vật chất - con người - tổ chức thực hiện. Đặc biệt các trung tâm ĐK cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi các giải pháp kiểm tra, theo dõi phương tiện “hậu kiểm định”. Ngoài ra cần ký kết giao ước chuyên môn giữa công đoàn và đoàn TN trong đơn vị trong việc giáo dục đạo đức, tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp trong đội ngũ kiểm định viên nhằm loại bỏ tiêu cực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Tại hội nghị, ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa có công văn gửi Sở GTVT Thanh Hóa về việc xử lý sai phạm đối với 7 cá nhân thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thanh Hóa vì đã có sai phạm nghiêm trọng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
 
Hình thức xử lý như sau: Đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (ĐKV) không thời hạn 2 cá nhân là ông Trịnh Ngọc Tuấn (Kiểm tra công đoạn 1) và ông Vương Tiến Sơn (Kiểm tra công đoạn 5). Đình chỉ ĐKV thời hạn 1 năm đối với 4 cá nhân phụ trách dây chuyền và kiểm tra công đoạn 2, 3, 4 gồm: Ông Nguyễn Văn Bình, Mai Văn Cường, Bùi Văn Tuyến và Phạm Vũ Huy.
 
Đình chỉ chức danh ĐKV 6 tháng đối với ông Lê Thanh Tùng, Phó GĐ Trung tâm trực tiếp ký giấy chứng nhận kiểm định và yêu cầu TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa không bố trí công việc liên quan đến kiểm tra phương tiện.
 
Ông Hình cho biết, Cục Đăng kiểm VN đề nghị Sở GTVT Thanh Hóa xử lý  hành chính và xem xét trách nhiệm của các cá nhân và của Giám đốc trung tâm theo quy định Thông tư 42 của Bộ GTVT và các quy định khác của pháp luật.
 
T.T.L