TIN TỨC TRONG NGÀNH
Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D - VP
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và chỉ đạo của Bộ GTVT, Đội kiểm tra chuyên ngành của Cục ĐKVN đã  kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D - Vĩnh Phúc và đã phát hiện sai phạm như sau: 

Đội kiểm tra đã phúc tra lại các xe biển kiểm soát 88C-00307, 88K-2563, 29C-32806 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D đã kiểm định, đánh giá đạt yêu cầu và in Giấy chứng nhận, Tem kiểm định. Kết quả phúc tra như sau:

- Xe biển kiểm soát 88C-00307 tại Phiếu kiểm định 00468/15 có các công đoạn 2 và 5 không đạt tiêu chuẩn. Khi phúc tra lại, xe 88C-00307 không đạt công đoạn 2, 3 và 5. Riêng công đoạn 3 không đạt do hiệu quả phanh đỗ là 11% (tiêu chuẩn ≥16%) thuộc trách nhiệm của đăng kiểm viên Nguyễn Quang Trường.

- Xe biển kiểm soát 88K-2563 tại Phiếu kiểm định 00553/15 có các công đoạn không đạt: đăng kiểm viên Đỗ Hải Nam kiểm tra công đoạn 1 (không kiểm tra số máy, chiều dài toàn bộ 12400 mm > 12200 mm theo hồ sơ phương tiện, đèn chiếu sáng phía trước bên phụ, đèn lùi và đèn phanh không sáng); đăng kiểm viên Phạm Anh Sơn tra công đoạn 5 (rô tuyn ba ngang rơ, bi chữ thập trục các đăng trước rơ);

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Xe biển kiểm soát 29C-32806 tại Phiếu kiểm định 00552/15 có các công đoạn không đạt: đăng kiểm viên Đỗ Hải Nam kiểm tra công đoạn 1 (Không kiểm tra số máy, cường độ đèn chiếu sáng phía trước không đạt); đăng kiểm viên Trần Việt Hoài kiểm tra công đoạn 3 (Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng 6.2 mm).

Các vi phạm đã ghi rõ vào Biên bản kiểm tra chuyên ngành và đăng kiểm viên, lãnh đạo Trung tâm đã kiểm điểm báo cáo Cục ĐKVN.

Vi phạm của lãnh đạo, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D là nghiêm trọng. Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT- BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm, Cục ĐKVN đã đình chỉ chức danh đăng kiểm viên xe cơ giới trong thời gian 03 tháng ông Đỗ Hải Nam; 01 tháng đối với các ông Trần Việt Hoài, Phạm Anh Sơn và Nguyễn Quang Trường thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D.

Do Giám đốc kiêm phụ trách dây chuyền Trần Việt Hoài bị đình chỉ chức danh đăng kiểm viên nên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8802D không đủ lãnh đạo và phụ trách dây chuyền theo quy định sẽ phải ngừng hoạt động từ ngày 02/04/2015 đến khi bổ sung lãnh đạo và phụ trách dây chuyền đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Cục ĐKVN thông báo và yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới quán triệt, rút kinh nghiệm trong toàn thể cán bộ, nhân viên, luôn luôn thực hiện nghiêm các quy định trong công tác kiểm định xe cơ giới./.